Tor Kjølberg Munkelien style=

Tor Kjølberg Munkelien

President Medlemsansvarlig
Ole Bjørn Hasli style=

Ole Bjørn Hasli

Sekretær Klubbmester
Stein Oppen style=

Stein Oppen

Kasserer
Karin Fagerholt style=

Karin Fagerholt

Styremedlem
Art van Vliet style=

Art van Vliet

Styremedlem